Ново поколение флексибилен бронхоскоп с висока разделителна способност, осигуряващ възможност за висококачествена скринингова диагностика

Началото на една иновативна технология.

http://clinimag.bg/bg/catalogue/view/44