КлиниМаг е изключителен представител за България на medicap homecare GmbH

КлиниМаг е изключителен представител за България на medicap homecare GmbH – една от най-добрите фирми производителки в света на апарати за транскутанна кислородна сатурация (tcpO2). Както винаги, изпреварвайки нашите конкуренти предлагаме на българския пазар иновативен апарат, който започва да става задължителен в медицинските стандарти в Европа.

За повече информация:

http://clinimag.bg/bg/catalogue/view/43