Възможност за рециклиране

КлиниМаг осигурява възможност за рециклиране на трансдюсери за ехографи и флексибилни ендоскопски и бронхоскопски апарати.