Апарат за транскутанна кислородна сатурация (tcpO2) Print

Описание на продукта:

Апаратът за транскутанна кислородна сатурация позволява бързо и прецизно измерване на tcpO2.

  • Апаратът работи с сензор, разработен по специална технология, без да изисква калиброване преди всяко изследване.
  • Липсата на калибриране не оскъпява изследването.
  • Висока точност ( съпоставима със златният стандарт )
  • Резултат в реално време
  • 9“ LCD тъч-скрийн дисплей
  • Възможност за измерване на 8 различни точки на тялото едновременно
  • Лесно почистване
  • Висока чувствителност и при ниски концентрации на кислород
  • Дълъг срок на експлоатация
  • Прецизен софтуер, позволяващ обработка, разпечатване и съхранение на цялата база данни.

Области на приложение:

Съдова хирургия, ангиология, измерване на индивидуално ниво на жизненоспособна тъкан при ампутация, следене на диабетното стъпало, хронична венозна недостатъчност и исхемия, периферна артериална болест, лечение на рани, Рейно синдром, склеродермия, дерматит, пластична реконструктивна хирургия на гърдата.


ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Подобни продукти