Анестезиoлогия и реанимация

Респиратор от най-висок клас, покриващ всички възрастови групи и режими на работа…