Урология

Аспирация с отрицателно налягане може да бъде приложена едновременно с иригация Подобрено…