Видео система за трудна интубация

Smart Anti-Fog технология Автоматично изключване 250 минути работа само с едно зареждане…